Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych przez ADAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta naszej firmy) jest ADAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Podolszu przy ul. Starowiejskiej 57.

2.    Inspektorem Ochrony Danych w ADAMEX Sp. z o.o. Sp. k. jest Pani Katarzyna Biel, e-mail: rodo@adamexpodolsze.pl

3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:
a.    realizacji umowy kupna-sprzedaży  na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b/c/ RODO
b.    kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
c.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADAMEX Sp. z o.o. sp.k. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrocie roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.    Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a.    Krajowa Administracja Skarbowa
b.    Firmy transportowe dostarczające zakupione maszyny budowlane do Klienta
c.    Dostawcy systemów informatycznych i usług IT
d.    Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5.    Pana/Pani dane osobowe są/będą przechowywane przez 6 lat.

6.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość zawarcia takiej umowy.

 

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem i zarazem administratorem strony www.adamexmaszyny.pl jest ADAMEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Podolszu ul. Starowiejska 57, 32-640 Zator, Polska.

2. Użytkownik może przeglądać stronę www.adamexmaszyny.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, a także udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne. Jednocześnie jest niezbędne do złożenia zamówienia w naszym składzie opału.

4. Zbieramy, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji umowy kupna – sprzedaży. Wszystkie dane są traktowane poufnie.

5. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, w jakim Kupujący wyraził na to zgodę. Gromadzimy je, zapisujemy i przetwarzamy w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom, na potrzeby obsługi i administracji technicznej, a przy uprzednio otrzymanej zgodzie Użytkownika również dla własnych celów marketingowych (newsletter).

6. Klient, który przekazał firmie ADAMEX swoje dane osobowe, może je w każdej chwili wycofać. W tym celu należy się skontaktować z firmą ADAMEX wysyłając w tej sprawie informację na e-mail: rodo@adamexpodolsze.pl

II. Ciasteczka (cookies)

1. Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika (np. komputer) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies nie są programami, które mogłyby zadziałać na szkodę Użytkownika.

2. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

a) tymczasowe (sesyjne) – usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika

b) stałe – przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych Użytkownika. To dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę i ofertę pod kątem preferencji Użytkownika. Ułatwia to Użytkownikowi bezpiecznie korzystać z naszej strony www.adamexmaszyny.pl.

3. Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne).

4. Cookies stosowane przez stronę www.adamexmaszyny.pl nie zawierają żadnych danych personalnych Użytkownika strony. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego serwisu odwiedził, które produkty oglądał, itp. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Zapisane informacje w plikach cookies dotyczą m.in.: ostatnio oglądanych produktów, informacje na temat sesji.

5. W celu umożliwienia przeanalizowania przez www.adamexmaszyny.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego korzystamy z internetowego narzędzia Google Analytics, co wiąże się z wykorzystywaniem technologii „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

6. Dążąc do oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej przez www.adamexmaszyny.pl korzystamy z internetowego narzędzia Google AdWords, co wiąże się z wykorzystywaniem technologii „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika. Google gromadzi na swoich serwerach pozyskiwane w ten sposób dane (wyłącznie  pseudonimizowane) i korzysta z nich w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie Pan/Pani w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.adamexmaszyny.pl.

7. Użytkownicy strony www.adamexmaszyny.pl w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety w przypadku zablokowania plików cookies nie możemy zagwarantować poprawnego działania www.adamexmaszyny.pl.

III. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres mailowy: rodo@adamexpodolsze.pl

2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku.