Czym jest kruszarka szczękowa?
Kruszarka szczękowa używa siły ściskającej do skruszenia materiału. Ten nacisk mechaniczny osiąga się przez dwie szczęki kruszarki, z których jedna jest stała, a druga ruchoma. Kruszarka posiada zestaw pionowych szczęk, jedna z nich to szczęka stała a drugą szczęka porusza się tam i z powrotem względem niej, za pomocą mechanizmu krzywkowego.

 

Kruszarki szczękowe to zazwyczaj duże i ciężkie maszyny, więc muszą być solidnie zbudowane. Rama zewnętrzna jest zwykle wykonana z żeliwa lub stali. Same szczęki są zwykle wykonane ze staliwa.

Czym jest kruszarka udarowa?
Stosowane są obecnie do wszystkich stadiów kruszenia oraz mielenia. Są obecnie wykorzystywane do kruszenia najtwardszych skał bazalt, dolomit, wapień, granit itp o niewielkiej ścieralności (nie nadają się do piaskowców czy kwarcytów). Rozdrabnianie materiału następuje poprzez uderzenie wirującymi elementami roboczymi, jak również odbicia od nieruchomych płyt korpusu.

Kruszarki szczękowe a kruszarki udarowe

Twardość: kruszarki szczękowe są odpowiednie do materiałów od miękkich do bardzo twardych, kruszarki udarowe dla średnio twardych lub bardzo twardych.
Wilgotność surowców: kruszarki szczękowe nadają się do materiałów, które są suche lub lekko wilgotne, nie klejących się, kruszarki udarowe nadają się do obróbki materiałów, które są suche lub mokre.
Główne zastosowanie: kruszarki szczękowe tak jak i udarowe są wykorzystywane w górnictwie, do uzyskiwania piasku, żwiru, obróbki innych materiałów lub recyklingu.